Papiamentu

Organogram

Onderstaand organogram geeft de organisatiestructuur van de Rekenkamer weer. Momenteel zijn er tweeëntwintig personen werkzaam.

Organogram

Algemene Zaken ressorteert direct onder de Secretaris.

 

De sectorleiders en de juridisch adviseur/Human Resource manager vormen samen met de secretaris het managementteam. Dit team is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het personeel, van de organisatie en van de onderzoeken.