Papiamentu

Vacature Collegelid

De Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: de Rekenkamer) is een Hoog College van Staat dat haar bestaansrecht vindt in de Staatsregeling van Curaçao. De Rekenkamer voert vanuit een onafhankelijke positie onderzoek uit naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van het Land alsmede naar het functioneren van de (integriteit van de) overheid. De Rekenkamer functioneert ten behoeve van de Staten aan wie zij haar rapporten met conclusies en aanbevelingen aanbiedt. De Rekenkamer bepaalt zelf de onderwerpen van onderzoek maar de Staten kunnen ook verzoeken voor onderzoek aan de Rekenkamer doen.

De Rekenkamer bestaat uit een College van drie leden, de voorzitter daaronder begrepen, met daaraan toegevoegd de secretaris.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een lid, is er een vacature voor een:

 

Collegelid met juridisch profiel

 

Profiel

Geïnteresseerden dienen te beschikken over:

  • een afgeronde WO-opleiding rechtsgeleerdheid;
  • uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden; en
  • aantoonbare kennis van overheidsfinanciën en openbaar bestuur.

 

Compententies

  • Verantwoordelijk;
  • Accuraat;
  • Integer;
  • Onafhankelijk;
  • Proactief; en
  • Goed samenwerkingsvermogen.

 

De ideale kandidaat is tussen de 30 en 69 jaar en is een gedreven idealist die de uitdaging wil aangaan om de Rekenkamer verder toekomstbestendig te maken alsmede een bijdrage te leveren aan de vooruitgang en het welzijn van het Land en zijn inwoners.

De benoemingsperiode is 5 jaar of korter indien de leeftijd van 70 jaar vóór die tijd wordt bereikt. Het betreft een parttime functie van gemiddeld 12 uren per week.

Geïnteresseerden mogen geen openbaar ambt vervullen waaraan een vaste beloning, een toelage of presentiegeld ten laste van het Land of van een krachtens wettelijke regeling in het leven geroepen instelling is verbonden. Tot slot is vereist dat de geïnteresseerde beschikt over de Nederlandse nationaliteit én woonachtig is op Curaçao.

Procedure

Voor meer informatie omtrent deze vacature wordt u verwezen naar het profielschets op deze website. Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u uiterlijk dinsdag 18 juni 2019 verzenden naar [email protected]. Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie over zowel de vacature als de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. L.C. Sasso-Hart op telefoonnummer 461-1080.